ruta das abellas xenteNo municipio
de Quiroga,
dentro da Serra do Courel, atopamos excepcionais
paraxes naturais, atravesados por antigos camiños, montes, devesas, e cristalinos ríos. Natureza
en estado puro
neste espacio
natural
protexido, no que se integra a
Ruta das Abellas.