ruta das abellas xente

E ben visitar de vagar o Museo Etnográfico de Quiroga xa que é un auténtico compedio da historia, a cultura, as tradicións e os oficios da comarca representados polos útiles e ferramentas empregadas polos devanceiros e doados pola propia xente do concello.
 


As vellas colmeas
da zona estaban feitas de cortiza procedente das sobreiras existentes na comarca, ou de catro táboas de castiñeiro. Cubertas e protexidas sempre das inclemencias climáticas con lousas de pizarra.

ruta das abellas xente