Casa Macía MEL RURAL

Telf.:982 428 716
As Estradas. Hospital
27320 Quiroga. Lugo

Cooperativa CAURU

Telf.: 679 746 303
Polígono Industrial. Par. nº 10
27320 Quiroga. Lugo

Museo Etnográfico

Telf. (Casa da Cultura): 982 428 946
Rúa Real s/n Baixo
(Auditorio Municipal)
27320 Quiroga. Lugo

 

www.concellodequiroga.es

www.apiculturagalega.org

www.queixoemel.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estás interesado en facer esta Ruta das Abellas é convinte que te poñas en contacto coa Asociación Galega de Apicultura, AGA, no correo ou no teléfono que che indicamos e así facilitarche o acceso a todos os puntos de interese da ruta.